top of page

AYGUL CHARLES LAW

US IMMIGRATION & NATIONAL LAW

GET STARTED

აიგულ ჩარლზის იურიდიული ოფისი

გთავაზობთ  საადვოკატო მომსახურებას

საემიგრაციო სამართლის სფეროში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

 • თავშესაფრის მოთხოვნა

 • მუდმივი რეზიდენტობის (მწვანე ბარათის) განაცხადის წარდგენა

 • წარმომადგენლობა საემიგრაციო სასამართლოში

 • წარმომადგენლობა საემიგრაციო სამსახურში და გასაუბრებაზე თანხლება

 • სამუშაო ნებართვის განაცხადი

 • ლგბტ პირების წარმომადგენლობა

 • U ვიზა აპლიკაცია

 • საქმრო/საცოლის ვიზა

 • გაძევების პროცედურების გადავადება არასრულწლოვანთათვის (DACA)

 • საკონსულოში წარმომადგენლობა

 • საემიგრაციო სამსახურის გადაწყვეტილებების გასაჩივრება

 • ნატურალიზაციის განაცხადი (მოქალაქეობა)

 • ძველი საემიგრაციო საქმეების ხელახლა განხილვის მოთხოვნა

 • ვიზები ოჯახის გაერთიანების მოთხოვნით

 • მუდმივი რეზიდენტობის ბართის განახლება (მწვანე ბარათის განახლება)

 • ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის საფუძველზე უფლებების დაცვა (VAWA )

 • სამუშაო ვიზები

 • სპეციალური იმიგრანტი არასრულწლოვანი სტატუსის (SIJS) მაძიებელი პირების წარმომადგენლობა

 • საემიგრაციო გადაცდომების საპატიოდ მიჩენევის განაცხადი

 • და სხვა.

აიგულ ჩარლზი დაიცავს  თქვენს ინტერესებს  ნებისმიერ საემიგრაციო საკითხთან დაკავშირებით, სირთულის მიუხედავად.

ინდივიდუალური ყურადღება ეთმობა თითოეული  კლიენტის საქმეს.

აიგულ ჩარლზი ამაყობს მისი იურიდიული ოფისის საქმიანობით, ვინაიდან აღნიშნული საქმიანობა ემსახურება თქვენი და თქვენი ოჯახის უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფას.

გაეცანით ვებ-გვერდზე განთავსებულ სიახლეებს საიმიგრაციო სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით

აიგულ ჩარლზი

მისი კლიენტების ურავლესობის მსგავსად, აიგულ ჩარლზიც ემიგრანტია. იგი, ოჯახთან ერთად, 12 წლის ასაკში ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მრავალკულტურულ და მრავალერთნიკურ ნიუ იორკში შეძენილმა ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ განაპირობა ის რომ, იგი კარგად იცნობს ყველა იმ გამოწვევას რის წინაშეც დგანან ემიგრანტი ოჯახები ყოველდღიურად.

 

კარიერის დასაწყისში იგი მუშაობდა საემიგრაციო იურიდიულ რესურს ცენტრში, სადაც  საფუძვლიანად გაეცნო ადვოკატირების სპეციფიკას და დაეუფლა უნარებს, რომელთა მეშვეობითაც იგი მაღალი ფროფესიონალური მომსახურებას უწევს კლიენტებს.

 

ინგლისურის ენის გარდა, აიგულ ჩარლზი ფლობს რუსულ ენას და საუბრობს ესპანურად.

მას აქვს ნიუ იორკსა და ნიუ-ჯერსიში საემიგრაციო მოსამართლისა და საემიგრაციო ოფიცრის წინაშე კლიენტების წარმომადგენლობის დიდ გამოცდილება.

​აიგულ ჩარლზი ემსახურება პირებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რაც უფრო ფართოს და მრავალხმრივს ხდის მისი მუშაობის სპექტრს, ასევე იძლევა შესაძლებობას უშუალოდ იცნობდეს სხვადასხვა ქვეყნის პრობლემატიკას.

 

აიგულ ჩარლზი უფასო სამართლებრივ მომსახურებას უწევს  ნიუ-იორკში დაფუძნებულ ემიგრანტთა უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, კერძოდ "Safe Passage Project", "Immigration Equality", and "Human Rights First".

ოფისის მისამართი:

65 Broadway, Ste 725

New York, NY 10006

მისამართი საფოსტო გზავნილისთვის:

PO Box 5312 

Astoria, NY 11105

ტელ : +1.917.572.9649 
ელ. ფოსტა: ac@new-immigration.com
Skype: aygul_charles

 

მზად ვართ გემსახუროთ

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon

Thanks! Message sent.

bottom of page